Regulamin parku linowego

Written by 
There is no translation available.

 1. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa w nim obowiązujących.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z atrakcji za zgodą rodziców i opiekunów prawnych.
 3. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mają bezwzględny zakaz korzystania z atrakcji parku.
 4. Osoby cierpiące na choroby, które w wypadku wysiłku fizycznego mogą skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia nie powinny korzystać atrakcji parku.
 5. Korzystanie z atrakcji Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 6. Po przeszkoleniu przez instruktora, osoba wchodząca na trasę Parku linowego bierze odpowiedzialność za siebie.

NIE ODPOWIADAMY ZA EWENTUALNE SZKODY NA ZDROWIU I URAZY FIZYCZNE.


Trasy:

 • Trasa niebieska - przeznaczona dla dzieci od 3 – 10 lat.
 • Trasa żółta – przeznaczona dla dzieci od 7 – 12 lat.
 • Trasa „Janosika” - przeznaczona dla osób powyżej 140 cm wzrostu.
 1. Wejście na przeszkody parku następuje wyłącznie za zgodą instruktora.
 2. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 3. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
 4. Osoby korzystające z atrakcji muszą zostać wyposażone, przez instruktora, w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprzęż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 5. Wyłącznie instruktor jest upoważniony do zakładania sprzętu asekuracyjnego osobom chcącym skorzystać z atrakcji.
 6. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego, niedopuszczalne są przy nim jakiekolwiek zmiany.
 7. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ich właściciela oraz pozostałych klientów parku.
 8. Osoby noszące długie włosy, przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji proszone są o ich spięcie i schowanie pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki, czy inne elementy parku.
 9. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w przeciwne strony.
 10. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty.
 11. Przemieszczając się między kolejnymi przeszkodami należy przepiąć, po kolei- najpierw pierwszy, potem drugi karabinek, do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalne jest wypięcie na raz obu karabinków!
 12. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 13. Jeśli na stalowej linie obok czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor, należy tam wpiąć bloczek nim oznaczony. Kontrolując czy lonża nie jest skręcona, najpierw wpiąć bloczek w linę, dopiero potem przepiąć kolejno karabinki z lonży, tak aby bloczek znajdował się w pierwszej kolejności na linie zjazdowej.
 14. Podczas zjazdy na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka, podczas zjazdu, zabrania się chwytania stalowej liny, gdyż grozi to poważnym skaleczeniem.
 15. Jedyną dopuszczalną pozycją, w trakcie zjazdu, jest pozycja siedząca.
 16. Dojeżdżają do podestu należy unieść i lekko ugiąć nogi , aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkową linę lub pętlę, aby nie odjechać od podestu. Zabrania się chwytania liny za bloczkiem, gdyż powracając najedzie on na rękę!
 17. Uwaga! W ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać rąk w kierunku materaca!
 18. Jeśli nie udało się nam zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej, wciągnąć się do podestu, ustawiając się głową do kierunku jazdy.
 19. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży. Jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do liny kontynuującej.
 20. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachować spokój, nie można skakać i huśtać się na przeszkodach do tego nie przeznaczonych.
 21. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się wyłącznie jedna osoba, oraz na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 22. Osoby nieupoważnione nie mogą przebywać pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 23. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy, należy wezwać obsługę parku linowego, aby zostać sprawnie sprowadzonym na ziemię.
 24. Podczas wizyty w parku należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktorów.
 25. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości zagrażać zdrowiu i życiu, swojemu i innych.
 26. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
 27. Niszczenie elementów parku jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 28. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku.
 29. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.