Regulamin parku rozrywki

Written by 
There is no translation available.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zachowanie następujących zasad:
 1. Park Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych.
 2. Potwierdzeniem prawa do przebywania w Parku Rozrywki przez dziecko oraz osób mu towarzyszących jest bilet wstępu.
 3. Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Parku Rozrywki.
 4. Dzieci przebywaj w naszym Parku pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Parku Rozrywki odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 6. Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w Parku Rozrywki, z których korzystać będą Państwa dzieci są urządzeniami, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
 7. W przypadku jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, sytuacji powodujących zagrożenie, wypadków spowodowanych udziałem Państwa dzieci informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje, wynikające z nieodpowiedniego bądź niebezpiecznego zachowania Państwa podopiecznych. Dlatego zwracamy się do wszystkich rodziców oraz opiekunów o zapoznanie Państwa dzieci z obowiązującymi BEZPIECZNYMI zasadami korzystania z urządzeń, które są do Państwa dyspozycji, biorąc pod uwagę bezpieczną zabawę wszystkich dzieci przebywających w Parku Rozrywki.
 8. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie Parku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Wspinanie się po zewnętrznych elementach (siatkach), zjeżdżanie głową w dół, skakanie ze zjeżdżalni, wchodzenie na nie od strony pochylanej oraz poruszenie się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek jazdy jest ZABRONIONE.
 10. Zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy oraz wnoszenia ich do strefy zabaw. W ten sposób razem zadbamy o czystość i bezpieczeństwo podczas zabawy. Nie popychamy innych dzieci.
 11. Zwracamy się do rodziców bądź opiekunów z prośbą, by dzieci zdjęły wszelkie ostre przedmioty typu: kolczyki, spinki, zegarki, okulary, łańcuszki itp.
 12. Właściciel oraz personel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
 13. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie w Parku Rozrywki, uznane zostaną za nie powstałe na terenie obiektu.
 14. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych na osobach i mieniu.
Za odzież pozostawioną na terenie Parku oraz rzeczy zagubione Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy, aby rzeczy wartościowych nie wnosić na teren Parku Rozrywki. DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY