Czrosztyński zamek na skale

Written by  M.M

Krótka historia losów zamku nad jeziorem Czorsztyńskim

„Zamek strzegący granic Królestwa Polskiego,

Murem ciężkim wzniesiony przez Króla Wielkiego,

Dawniej nad rzeką górował, na wzgórzu wznosił,

Dziś często śród zamku ruin mgła się unosi.”

Zamek na skale

Ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku, jednego z dwóch wznoszących się nad Jeziorem Czorsztyńskim. Jest to jedna z najciekawszych i zarazem bardzo tajemnicza atrakcja turystyczna tego regionu. Początki zamku to koniec XIII wieku, gdy znajdował się tam drewniany gródek „Wronin”. Z uwagi na strategiczną lokalizację, na szczycie skały z dobrą widocznością na pobliskie tereny w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego powstał tam murowany zamek. Pełnił on rolę warowni granicznej, której zadaniem było chronić szlak handlowy w dolinie Dunajca prowadzący na Węgry, oraz obronę granic państwa. Nazwa „Czorsztyn” prawdopodobnie wywodzi się od niemieckiego „Schorstein”, co oznacza „ostro stercząca i wystająca skała”. Zamek na przestrzeni czasu odwiedzało wiele ważnych osób, wzmianki historyczne potwierdzają obecność między innymi: Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, św. Jadwigi Królowej, czy Władysława Warneńczyka.

Czorsztyn popadający w ruinę

Historia zamku w Czorsztynie, jest dosyć burzliwa. Był on kilka razy zdobyty i oblężony, co za każdym razem powodowało zniszczenia. Ostateczny upadek oraz niszczenie zamku rozpoczęło się od dewastacji, której dokonały wojska kozackie w latach 1735-1735, było to w czasie walki o tron pomiędzy pretendentami do korony Augustem II Sasem i Stanisławem Leszczyńskim. Dodatkowym elementem, który przyspieszył niszczenie zamku, był pożar dachu w 1790 roku wywołany uderzeniem pioruna. Od tej pory zamek popadał w ruinę.

Renowacja zamku

Renowacja oraz pierwsze prace związane z zabezpieczeniem ruin zamku rozpoczęła się dopiero w latach 1951-1957 realizowane one były przez Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Obecnie zamek znajduje się pod opieką Pienińskiego Parku Narodowego, jest on udostępniony dla zwiedzających, lecz nie wszystkie jego części, gdyż prowadzone są nadal rozpoczęte w 1992 roku prace konserwatorskie. Mimo to, miejsca dostępne do zwiedzania, są nie lada gratką nie tylko dla miłośników historii. Ciekawostką związaną z tym terenem jest to, że rośnie tutaj Pszonak pieniński, jest to roślina zagrożona wyginięciem i występuje tylko w czterech miejscach w Polsce, w tym na zamku Czorsztyńskim

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Czorsztynie

http://www.pieniny.net.pl/atrakcje/zamek-w-czorsztynie

Foto:

http://www.zamki.pl